moshaverin.com@gmail.com
09351460897

اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهت باشگا ورزشی تائی چی

اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهت باشگا ورزشی تائی چی ,یک سالن فلت به مساحت 210 متر مربع و دارای کف سازی مناسب و سرویس بهداشتی به تعداد کافی و رختکن با صندوق کافی

اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهت باشگا ورزشی تائی چی
مسکن آسیا, خرید فروش ملک زمین تهران

اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهت باشگا ورزشی تائی چی ,یک سالن فلت به مساحت 210 متر مربع و دارای کف سازی مناسب و سرویس بهداشتی به تعداد کافی و رختکن با صندوق کلید دار

اعضا در یکی از فرعی های خوب و نزدیک بی آر تی و متروی میدان جهاد, ضمنا این سالن می شود دو منظوره تائی چی و یوگا هم استفاده کرد

اجاره آپارتمان در یوسف آباد