moshaverin.com@gmail.com
09351460897

فروش آپارتمان درسید جمال الدین یوسف آباد تهران 50 متر

فروش آپارتمان درسید جمال الدین یوسف آباد تهران 50 متر یک خوابه در ظبقه دوم با آسانسور از 55 طبقه دو واحدی :قیمت: خرید خانه دریوسف آباد تماس:09121460897

فروش آپارتمان درسید جمال الدین یوسف آباد تهران 50 متر
مسکن آسیا, خرید فروش ملک زمین تهران

فروش آپارتمان درسید جمال الدین یوسف آباد تهران 50 متر یک خوابه در ظبقه دوم با آسانسور از 55 طبقه دو واحدی

با شوفاژ کولر گاز ]درب زیموت و آیفون تصویری کف واحد ساختمان سرامیک و نمای سنگ.

در تهران یوسف آباد چهلستون

:قیمت: خرید خانه دریوسف آباد

تماس بگیرید:09121460897