moshaverin.com@gmail.com
09351460897

فروش ویلا چالوس میانده زمین 400متر

فروش ویلا چالوس میانده 400 متر زمین با 190 متر زیر بنا دوبلکس 4 خوابه دوبلکس با درب ریموت اب برق گازدر مازنداران چالوس توضیحات بیشتر در مورد : فروش ویلا چالوس میانده زمین 400مترکد ملک :1222425

پنجشنبه 12 فروردين 1395
فروش ویلا چالوس میانده زمین 400متر
مسکن آسیا, خرید فروش ملک زمین تهران

فروش ویلا چالوس میانده 400 متر زمین با 190 متر زیر بنا دوبلکس 4 خوابه دوبلکس با درب ریموت اب برق گازدر مازنداران چالوستوضیحات بیشتر در مورد : فروش ویلا چالوس میانده زمین 400متر

کد ملک :1222425