moshaverin.com@gmail.com
09351460897

فروش کلنگی با جواز شمیران

فروش خانه کلنگی با جواز شمیران, خانه کلنگی فروشی زعفرانیه, فروش خانه کلنگی تهران

فروش کلنگی با جواز شمیران
مسکن آسیا, خرید فروش ملک زمین تهران

خانه کلنگی 10000 متر با جواز بدو برج 30 طبقه

30000 متر جواز

خانه کلنگی 7000 متر در نیاوران با 40000متر جواز برج

خانه کلنگی درزعفرانیه  با 6200 متر زمین

خانه کلنگی درمیدان تجریش مقصود بیک با 3400 متر زمین

منبع:مشاورین