moshaverin.com@gmail.com
09351460897

خرید خانه كلنگي 1275 متر تهران زعفرانيه

خرید خانه كلنگي 12 خوابه 1200 متر زمین 1275 متر زیربنا طبقه در کل در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای آجر سه سانت ، استخر ندارد20 ساله داراي 4 واحد 255 متري + 2 واحد تقريبا 150 متري كلا 1275 متر بناي مسكوني - بازسازي شده - قي

چهارشنبه 18 آذر 1394
 خرید  خانه كلنگي 1275 متر  تهران زعفرانيه
مسکن آسیا, خرید فروش ملک زمین تهران
خرید خانه كلنگي 12 خوابه 1200 متر زمین 1275 متر زیربنا طبقه در کل در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای آجر سه سانت ، استخر ندارد20 ساله داراي 4 واحد 255 متري + 2 واحد تقريبا 150 متري كلا 1275 متر بناي مسكوني - بازسازي شده - قي خرید خانه كلنگي 12 خوابه 1200 متر زمین 1275 متر زیربنا طبقه در کل در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای آجر سه سانت ، استخر ندارد20 ساله داراي 4 واحد 255 متري + 2 واحد تقريبا 150 متري كلا 1275 متر بناي مسكوني - بازسازي شده - قي


توضیحات بیشتر در مورد : خرید خانه كلنگي 1275 متر تهران زعفرانيه