moshaverin.com@gmail.com
09351460897

آپارتمان فروشی تهران

آپارتمان فروشی یوسف آباد,فروش آپارتمان یوسف آباد تهران,آپارتمان فروشی تهران,

آخرین املاک جهت خرید فروش اجاره رهن

 خرید آپارتمان تهران تهران نو 44متر

خرید آپارتمان تهران تهران نو 44متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 44 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
 خرید آپارتمان تهران پیروزی 40متر

خرید آپارتمان تهران پیروزی 40متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
فروش آپارتمان تهران شریعتی 39متر

فروش آپارتمان تهران شریعتی 39متر

فروش آپارتمان شریعتی بالاتر از مطهری 1 خوابه 39 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، استخر ندارد9 ساله 
 خرید آپارتمان تهران پیروزی 43متر

خرید آپارتمان تهران پیروزی 43متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد4 ساله ط 4 موجود
 خرید آپارتمان تهران سهروردی شمالی 47متر

خرید آپارتمان تهران سهروردی شمالی 47متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 400 متر زمین 47 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 30 ساله كلا 10 واحد - بازسازي شده
 خرید آپارتمان تهران شهران 45متر

خرید آپارتمان تهران شهران 45متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد3 ساله 
 خرید آپارتمان تهران جنت آباد 38متر

خرید آپارتمان تهران جنت آباد 38متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 38 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، استخر ندارد10 ساله 
فروش آپارتمان تهران یوسف آباد زنبق 43متر

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد زنبق 43متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای رومی ، استخر ندارد18 ساله 
 خرید آپارتمان تهران جنت آباد 47متر

خرید آپارتمان تهران جنت آباد 47متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 47 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد7 ساله بازسازي شده 
 خرید آپارتمان تهران اوین 50متر

خرید آپارتمان تهران اوین 50متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
 خرید آپارتمان تهران دولت 40متر

خرید آپارتمان تهران دولت 40متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد20 ساله بازسازي شده
 خرید آپارتمان تهران آیت الله کاشانی 40متر

خرید آپارتمان تهران آیت الله کاشانی 40متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 1000 متر زمین 40 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 255 ساله
 خرید آپارتمان تهران هفت تیر 50متر

خرید آپارتمان تهران هفت تیر 50متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد14 ساله بازسازي شده
 خرید آپارتمان تهران باغ فیض 38متر

خرید آپارتمان تهران باغ فیض 38متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 38 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز شوتينگ- ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
 خرید آپارتمان تهران بلوار فردوس 46متر

خرید آپارتمان تهران بلوار فردوس 46متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ، استخر ندارد6 ساله 40 واحد در دو بلوك
 فروش آپارتمان تهران پونک 0متر

فروش آپارتمان تهران پونک 0متر

فروش آپارتمان 2 خوابه طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و آجر 13 ساله بازسازي ،آيفون تصويري
 فروش آپارتمان تهران جنت آباد 0متر

فروش آپارتمان تهران جنت آباد 0متر

فروش آپارتمان 2 خوابه طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 15 ساله
 فروش آپارتمان تهران جنت آباد 48متر

فروش آپارتمان تهران جنت آباد 48متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد12 ساله بازسازي كامل شده 
 فروش آپارتمان تهران شهر زیبا 35متر

فروش آپارتمان تهران شهر زیبا 35متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 35 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد16 ساله 7 مترانباري
 فروش آپارتمان تهران بلوار فردوس 51متر

فروش آپارتمان تهران بلوار فردوس 51متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر سه سانت ، استخر ندارد خانه کلنگی 23 ساله 
 فروش آپارتمان تهران ستارخان 42متر

فروش آپارتمان تهران ستارخان 42متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد13 ساله
 فروش آپارتمان تهران بلوار فردوس 50متر

فروش آپارتمان تهران بلوار فردوس 50متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سایر ، استخر ندارد نوساز ط 2 و 3 موجود 
 فروش آپارتمان تهران ظفر 42متر

فروش آپارتمان تهران ظفر 42متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متر زمین 42 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 30 ساله 
 فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 43متر

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 43متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای رومی ، استخر ندارد17 ساله متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان تهران سهروردی جنوبی 50متر

فروش آپارتمان تهران سهروردی جنوبی 50متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، استخر ندارد18 ساله 
 فروش آپارتمان تهران هفت تیر 43متر

فروش آپارتمان تهران هفت تیر 43متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
 فروش آپارتمان تهران هفت تیر 45متر

فروش آپارتمان تهران هفت تیر 45متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ، استخر ندارد17 ساله بازسازي شده
 خرید آپارتمان تهران اختیاریه 51متر

خرید آپارتمان تهران اختیاریه 51متر

خرید آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز 2پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
فروش آپارتمان تهران اشرفی اصفهانی 50متر

فروش آپارتمان تهران اشرفی اصفهانی 50متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد17 ساله ?نيمه مبله
 فروش آپارتمان تهران تجریش 74متر

فروش آپارتمان تهران تجریش 74متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد2 ساله فروش بامستاجر
 فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 65متر

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 65متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 74 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
 فروش آپارتمان تهران دولت 60متر

فروش آپارتمان تهران دولت 60متر

فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز اسپيلت 
 فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 72متر

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 72متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد2 ساله ط 2 موجود فاقد پاركينگ

فروش آپارتمان تهران تجریش 80متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
 فروش آپارتمان تهران دولت 100متر

فروش آپارتمان تهران دولت 100متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای رومی ، استخر ندارد20 ساله بازسازي شده
 فروش آپارتمان تهران توانیر 97متر

فروش آپارتمان تهران توانیر 97متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز 
فروش آپارتمان 170 متر تهران  آصف زعفرانیه

فروش آپارتمان 170 متر تهران آصف زعفرانیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله لابي- مبله-بازسازي-سالن اجتماعات-انبار 15متر ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
فروش آپارتمان 195 متر تهران کامرانیه

فروش آپارتمان 195 متر تهران کامرانیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 195 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز 2پاركينگ-سالن اجتماعات-روف گاردن- لابي- مبله ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
 فروش آپارتمان 200 متر تهران کامرانیه

فروش آپارتمان 200 متر تهران کامرانیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله سالن اجتماعات-الويت با فروش ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
فروش آپارتمان 110 متر تهران یوسف آباد

فروش آپارتمان 110 متر تهران یوسف آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد نوساز

املاک انتخابی سیستم 1 املاک